NLP Master Practitioner 16 pv, Henna Laukka, Koivulaukka Oy, Turku

NLP Master Practitioner on jatkokurssi Neuro Linguistic Programmingiin. Osallistumisen edellytyksenä on sertifioitu NLP Practitioner -tutkinto (132 h). Master Practitioner -koulutuksessa NLP-osaamisesi syvenee, saat lisää työkaluja ja harjoituksia, joissa hyödynnetään peruskurssilla (NLP Practitioner) opittuja taitoja. Uskomusmaailma oman käyttäytymisen taustalla on Master- koulutuksessa keskeisesti esillä. Kokonaan uutena asiana opit keinoja mallittaa hiljaista osaamista. Mallittamisen taidot ovat koko NLP:n taustalla, ja niiden kautta NLP kehittyy jatkuvasti edelleen.

Koulutuksessa:

  • vahvistetaan osaamista miellejärjestelmistä ja erottelutyyleistä
  • syvennetään ymmärrystä omista mielen rakenteista, kuten aikakäsitys, ankkurit, arvot
  • jatketaan kontaktin ja vuorovaikutuksen taidoista seuraavalle tasolle
  • perehdytään uskomusten havaitsemiseen ja niihin vaikuttamiseen
  • Kokonaan uutena opiskellaan hiljaisen osaamisen mallittamisen keinoja

Koulutukseen kuuluu 16 lähipäivää (7 viikonloppua), joissa pieniä alustuksia kuunnellen ja harjoituksia tehden saat itse kokeilemalla käyttöösi uusia näkökulmia ja ajatusmalleja. Erona peruskurssiin on, että jatkokurssilla mukana on enemmän omaa NLP-taitojen soveltamista sekä mallittamisen opiskelu. NLP Master Practitioneriin sisältyy myös lähipäivien ulkopuolella tehtävä mallitustehtävä. Se on käytännössä vapaasti valittava taito, josta olet kiinnostunut, ja jonka kurssilla opiskeltavien keinojen avulla rakennat osaamisen malliksi.

Kouluttaja: Henna Laukka, NLP Trainer ja NLP Master Coach. Sairaanhoitaja yamk, KTM, johdon ja esimiesten työnohjaaja

Koulutuspäivät:

Pe-Su 12.-14.4.2024
La-Su 4.-5.5.
La-Su 25.-26.5.
La-Su 15.-16.6.
La-Su 10.-11.8.
La-Su 31.8.-1.9.
Pe-Su 20.-22.9.

Hinta

Koko kurssi 1736 €/hlö (1400 € + alv 24 %). Huom! Early bird hinnoittelu ajoissa ilmoittautuneille! Hinta sisältää koulutuksen, kurssimateriaalin sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Koulutusmateriaali sisältää myös kirjan Yrityksen hiljainen osaaminen. Kehittämisen uusi taso (Toivonen & Asikainen). Hinta laskutetaan neljässä erässä á 434 € (350 € + alv 24 %). Ensimmäinen erä ilmoittautuessa ja loput kurssin kuluessa.

Koulutuspaikka: Linnankatu 17 A 7, 20100 Turku

Ilmoittautuminen, lisätietoja ja koulutuksen käyneiden kokemuksia
https://www.koivulaukka.com/nlp-master-practitioner/
henna.laukka@koivulaukka.com
p. 050 555 7899