Suomen NLP-yhdistyksen eettiset ohjeet

Suomen NLP-yhdistyksen jäsenet

  • kunnioittavat kaikkien ihmisarvoa, ihmisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.
  • toimivat rehellisesti, itsenäisesti, puolueettomasti ja NLP:n perusoletusten mukaisesti.
  • harjoittaessaan NLP:tä edustavat itseään, NLP-asiantuntijuuttaan ja kokemustaan rehellisesti omien kykyjensä mukaan.
  • toimivat eettisesti, luottamuksellisesti ja muiden ihmisten maailmankuvaa kunnioittaen.
  • esittävät NLP-menetelmät mahdollisuutena mm. ratkaista, kehittää ja muuttaa suhtautumista, ajattelua ja toimintaa.
  • koulutuksia tai valmennuksia tarjotessaan varmistavat, että sisällöt kuvataan täsmällisesti ja toteutetaan kuvausta vastaavasti, ellei asiakkaan kanssa erikseen muuta sovita.
  • käyttävät NLP-taitojaan oman hyvinvoinnin kehittämisen lisäksi myös paremman maailman edistämiseksi.