NLP:n perusoletuksia

NLP:n perusoletuksia

  1. Jokaisella meistä on oma yksilöllinen karttamme ympäröivästä todellisuudesta. Yksilön käsitys todellisuudesta, hänen maailmankuvansa maailmasta, muokkaantuu hänen havaintojensa ja kokemustensa kautta.
  2. Aistimme ulkoista todellisuutta ja erittelemme sisäistä todellisuutta visuaalisten, auditiivisten, kinesteettisten, haju- ja makujärjestelmien (V-A-K-O-G, lyhyemmin VAK) kautta.
  3. Ihminen käsittelee tietoa tietoisella ja tiedostamattomalla tasolla. Myös ihmisten välistä kommunikaatiota tapahtuu niin tietoisella kuin tiedostamattomalla tasolla. Tiedostettu sanallinen viestintä on vain pieni osa kokonaisviestintää.
  4. Kommunikaation sisältämä viesti saa merkityksensä sen herättämässä reaktiossa. Kommunikaatiossa ei ole epäonnistumista, vain palautetta.
  5. Huipputaitoa voi oppia mallittamalla ja opettaa muille.
  6. Taitavan kommunikoijan tunnusmerkki on joustavuus. Jos se, mitä teet ei toimi, tee jotain muuta.
  7. Kaikkea yksilön käyttäytymistä ohjaa jokin tietoinen tai tiedostamaton positiivinen tarkoitus, kun sitä tarkastellaan hänen näkökulmastaan.
  8. Jokainen ihminen on itsearvoisesti kunnioitettava ja arvostettava, vaikka hänen mielipiteitään ja käyttäytymistään voitaisiinkin kritisoida.
  9. Ihmisillä on jo kaikki ne voimavarat, joita he tarvitsevat itselleen tärkeiden muutosten tekemiseen.
  10. On tärkeää tarkistaa tavoiteltujen muutosten ekologisuus oman itsensä ja muiden asianosaisten kannalta.

Lähde: Suomen NLP-yhdistys ry