Kuusi logiikkaa

Pian postiluukustasi saapuvasta MIELI-lehdestä löytyy Lauri Heikkilän MIELENkiintoinen kirjoitus logiikan lajeista, kontekstin näkyväksi tekemisestä ja tietoisuuden luomisesta. Aiheen käsitteleminen aloitettiin lehdessä 1/2016 ja nyt saamme luettavaksemme artikkelisarjan odotetun toisen osan. ”Tulemme näkyviin vain toiseuden kautta. Tarvitsemme peilin”, kirjoittaa Heikkilä.
Maistiaikseksi nautinnollisesta ”Suviyöpaketti” -lehdestä ja Heikkilän artikkelista, palanen kuudesta logiikasta, olkaa hyvät. Loput artikkelista luettavissa, varsin loogisesti, MIELI-lehdestä 2/2016.
 
Kuusi logiikkaa
 
Tämä kuuden logiikan malli on hieno esimerkki siitä mahdollisuudesta, miten voimme tutkia itseämme ja maailmaamme, tehdä maailmamme näkyväksi siten, kun itse ymmärrämme ja koemme sen. Se on kuitenkin vain yksi väline, instrumentti, joka tekee ihmisen kertomuksen näkyväksi, hänen oman sisäisen maailmansa kontekstissa.
Tämä kuuden logiikan malli on hieno esimerkki siitä mahdollisuudesta, miten voimme tutkia itseämme ja maailmaamme, tehdä maailmamme näkyväksi siten, kun itse ymmärrämme ja koemme sen. Se on kuitenkin vain yksi väline, instrumentti, joka tekee ihmisen kertomuksen näkyväksi, hänen oman sisäisen maailmansa kontekstissa.
 
Tutustuin tähän malliin sattumalta työnohjatessani kirjailijoita ja se on alunperin brittiläiseltä näytelmäkirjailija Stephen Jeffreysiltä.
 
Tietäminen on aktiivista toimintaa, joka toimii keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tieto muovautuu itse tutkimusprosesissa ja se voi yllättää sekä tutkittavan että tutkijan. Voimme tutkia monella tavalla ja käyttämällä erilaisia välineitä ja näkökulmia. Kaikki avaavat jotain uutta.
 
Mallitin kerran erästä hyvin arvostettua ja korkealle rankattua yritysjohtajaa. Vaikeina päätöksenteon hetkinä ja kriisitilanteissa, hän luki elämänkertoja siitä, miten ihmiset olivat selvinneet omista vaikeuksistaan. Hänelle elämänkerrat toimivat peilinä hänelle itselleen.
 
Tämä on reflektiivinen lähestymistapa.
 
Tässä ajattelussa tutkimus on peili, joka tekee meidät näkyviksi itsellemme ja toisillemme siinä neliuloitteisessa maailmassa, jota voi kutsua elämämme näyttämöksi.
Kuusi logiikkaa:
 
1. Induktiivinen logiikka –> Etenee yksityisestä yleiseen.
 
2. Deduktiivinen logiikka –> Etenee yleisestä yksityiseen.
 
3. Antiteesi-teesi -logiikka –> Tekee näkyväksi sen, miten keskustelemme maailman kanssa ja miten maailma meidän kanssamme.
 
4. Off the Wall -logiikka –> Logiikkaa, jossa säännöt eivät pidä.
 
5. Kausaalilogiikka –> Logiikka löytyy kontekstin määrittämästä sopimuksesta, jonka tarkoitus on määrittää, miten uskottavuus tässä asiayhteydessä määritellään.
 
6. Poeettinen logiikka –> yhdistää faktat siten, että ne saavat uusia merkityksiä.
mieli_02-16_isot_valkoiset_taulut_nettireso
Lue lisää kuudesta logiikasta MIELI-lehdestä 2/2016!
 
P.S. Tiedäthän, että löydät Suomen NLP-yhdistyksen myös Facebookista? Tykkää, keskustele, inspiroidu!
Author picture

Lauri Heikkilä, NLP Trainer