NLP MASTER PRACTITIONER 16 DAGAR, JAKOBSTAD, PÅ SVENSKA

NLP,  Neuro-Linguistic Programming, är en internationell, beteendebaserad kunskapsmodell med en utbildning på 16 dagar.

Denna NLP Master -utbildning kan man delta i utan tidigare nlp-kunnande. Innehållet är praktiskt och ett lämpligt komplement till olika färdigheter inom t.ex. NEPSY-handledning och rådgivning för levnadsvanor. Även personal inom skola, välfärd, HR och ledning får många användbara redskap, som är enkla att ta i bruk.

Under utbildningen avhandlas ämnen som:

  • hur vi får krafter och vitalitet, när vi blir kvitt stress och överflödiga göromål
  • hur vi får våra budskap att gå fram i utmanande situationer
  • hur vi kartlägger behov och utformar målsättningar
  • hur vi motiverar oss själva och andra
  • hur vi löser konflikter och problem och hur vi förhandlar
  • self management, att utveckla sin egen potential och hantera förändringar

Under utbildningen har man inga distansuppgifter eller läxor! Allt sker på plats och ställe.

 

TID OCH PROGRAM                NLP Master hösten 2024

 

fre 9.8  kl. 9-16 Förmågan att förhandla (på jobbet, med kunder, hemma…

lö 10.8  kl. 9-16 Hur man effektivt tillägnar sig nytt kunnande

fre 16.8            kl. 9-16    Friktionsfritt samarbete och arbetsglädje (livsglädje)…

lö 17.8              kl. 9-16    … på ett arbetsfält i ständig omvandling

 

fre 6.9   kl. 9-16 Sätt att hantera förändringar så man orkar och må bra

lö 7.9    kl. 9-16 Viktigt att observera vid presentationer och marknadsföring

fre 20.9 kl. 9-16 Assertivitet: att stå på sig och beakta både egna och andras behov

lö 21.9  kl. 9-16 Det sociala panoramat: ett hjälpmedel i relationer

 

fre 4.10               kl. 9-16 Den personliga historiens betydelse

lö 5.10  kl. 9-16 Att klara sig ur ’offertriangeln’

 

fre 8.11 kl. 9-16 Olika sätt att förbättra sin hälsa

lö 9.11  kl. 9-16 Behov och motiv, kriterier för vårt beteende

sö 10.11           kl. 9-16    Hur vi går i olika former av försvarsposition

 

fre 22.11          kl. 9-16    Nya sätt att tänka och se alternativa betydelser

lö 23.11            kl. 9-16    Ditt psykologiska hus

sö 24.11           kl. 9-16    The Mother Of All NLP

 

Pris:      1.250 euro (+ moms. 24 %, inalles 1.550 €), kan betalas i 1-4 rater

Plats:    Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

Utbildare:          Fil.dr. Rita Ahvenniemi, www.training.fi

Anmälan senast 20.6.2024 NLP MASTER PRACTITIONER 9.8.-24.11.2024 – Centria

Tilläggsinformation: Rita Ahvenniemi 044 015 0649, rita.ahvenniemi@kktavastia.fi