NLP Practitioner 16 pv, Pori, Leena Pakonen ja Esa Mäkelä

Tämän koulutuksen toivoisit käyneesi jo kouluikäisenä. NLP (eli neurolingvistinen prosessointi) on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saamme aikaan toivomiamme muutoksia ajattelussamme ja toiminnassamme. NLP:ssä huomioidaan kaikessa ihmisten erilaisuus ja yksilöllisyys. Opit ymmärtämään itseäsi ja tajuamaan muitakin paremmin.

Kun haluat muokata rajoittavia ajatusmallejasi tai löytää uusia voimavaroja, itsevarmuutta ja rohkeutta, löydät välineet NLP:stä. Kun haluat vauhdittaa unelmiasi ja laajentaa mukavuusaluettasi uusille reviireille, NLP antaa keinot tähänkin.

Kun yrität ymmärtää, miksi toiset toimivat joskus niin ”kummallisesti” tai miksi jonkun kanssa tulee helpommin toimeen kuin toisen, NLP:stä löytyy selitykset. Opit myös kuinka voit päästä toisten kanssa samalle aaltopituudelle helpommin ja nopeammin: ymmärtää ja tulla ymmärretyksi paremmin.

NLP on taitoperinne, johon on kerätty parhaita menetelmiä terapia-, valmennus- ja yritysmaailman huipuilta. NLP mallien idea on se, että kuka tahansa voi oppia hyödyntämään näitä menetelmiä omassa arjessaan oman ja yhteisen hyvinvoinnin tueksi.

Koulutuksen teoriat testataan ja taidot opetellaan käytännön harjoitusten avulla kokemuksellisesti. Näin voit hyödyntää taitoja heti omassa arjessasi, niin työssä kuin kotonakin.

Koulutuksessa kehität nykyaikana välttämättömiä metataitoja, joita tarvitsemme niin työelämässä kuin omassa arjessammekin. NLP koulutus antaa sinulle taidot, joilla:

 • pystyt muovaamaan omaa ajatteluasi ja toimintatapojasi, kun haluat toteuttaa jonkin muutoksen elämässäsi
 • luot ja pidät yllä hyvän kontaktin sekä tunneyhteyden keskustelukumppaniisi haastavissakin tilanteissa
 • osaat pysyä omassa sisäisessä voimassasi ja kunnioittaa omia rajojasi
 • pystyt rakentamaan positiivista, toista ihmistä kunnioittavaa vuorovaikutusta
 • tunnistat ja ymmärrät ihmisten erilaisia ajattelu- ja toimintatyylejä
 • ohjaat omia tunnetilojasi tilanteeseen sopivalla tavalla
 • muutat rajoittavia uskomuksiasi ja ajattelutapojasi mahdollistaviksi sekä kannustaviksi
 • osaat motivoitua itse ja pystyt motivoimaan muita parhaiten
 • asetat vetovoimaisia tavoitteita sekä löydät keinot ja voimavarat saavuttaa ne
 • muutat kielteisen menneisyyden kokemuksesi myönteiseksi tulevaisuuden voimavaraksi
 • purat toimintaasi rajoittavia tunnereaktioita kuten pelkoja ja fobioita
 • vahvistat omia voimavarojasi haastavia tilanteita varten

 

Nämä monipuoliset elämäntaidot eivät kulu käytössä tai vanhene. Saat eri tilanteisiin joustavasti soveltuvan työkalupakin, jolla selviät vaivattomammin elämän haasteistakin ja siloitat tietäsi tulevaisuuden suunnitelmille.

 

Koulutuspäivät:

 • la-su 6.-7.4.2024 klo 10.00 – 17.00
 • la-su 27.-28.4.2024 klo 10.00 – 17.00
 • la-su 25.-26.5.2024 klo 10.00 – 17.00
 • la-su 29.-30.6.2024 klo 10.00 – 17.00
 • la-su 3.-4.8.2024 klo 10.00 – 17.00
 • la-su 31.8.-1.9.2024 klo 10.00 – 17.00
 • la-su 5.-6.10.2024 klo 10.00 – 17.00
 • la-su 26.-27.10.2024 klo 10.00 – 17.00

 

NLP-koulutukset järjestetään lähtökohtaisesti lähikoulutuksina kokonaisvaltaisen kokemuksellisuuden vuoksi. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta lähiosallistumiseen esim. välimatkan tai terveydellisten syiden vuoksi, olemme varanneet mahdollisuuden myös etäosallistumiseen Zoomin välityksellä. Koulutuspäiviä ei tallenneta.

Paikka: Tulenkantajat, Luvianpuistokatu 1, Pori

Hinta ja maksutavat: Koulutuksen hinta on 1.550€ + alv 24% (1.922€). Jos ilmoittaudut Early Bird -päivämäärään mennessä, hinta on 1.250€ + alv 24% (1.550€). Ensimmäinen erä 300€ + alv 24% (372€) maksetaan ilmoittautumismaksuna ja loppuerä koulutuksen alkaessa 1-5 erässä. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali sekä lähijaksoilla taukokahvit ja -teet.

Ryhmäkoko: Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja koulutusryhmän koko on 8-16 henkilöä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Early Bird -hinta voimassa 16.2.2024 saakka, viimeinen ilmoittautumispäivä 22.3.2024. https://intravia.fi/nlp-practitioner-koulutus/

Leena Pakonen, leena@intravia.fi, p. 040 1575275

 

Kouluttajat:

Leena Pakonen
KTM
NLP Trainer
LCF Life Coach®, Coach SCY
Mental Manager Tavastia®
Mentaalivalmentaja Master SHL
LUONTAISET TAIPUMUKSET™-valmentaja
Hoitava Hengitys HB ®-ohjaaja
Sointukylpy™ -ohjaaja, Peter Hess®
Asahi Health® -ohjaaja

Esa Mäkelä

Yrittäjä
NLP Associate Trainer
Mentaalivalmentaja SHL
Rentoutusvalmentaja SHL