NLP Master, 16 pv, Henna Laukka, Koivulaukka Oy, Turku

NLP Master Practitioner  Turussa, syksy 2023

NLP Master Practitioner on jatkokurssi Neuro Linguistic Programmingiin. Osallistumisen edellytyksenä on NLP Practitioner -tutkinto (132 h). Master Practitioner -koulutuksessa NLP-osaamisesi syvenee, saat lisää työkaluja ja harjoituksia, joissa hyödynnetään peruskurssilla (NLP Practitioner) opittuja taitoja. Uskomusmaailma oman käyttäytymisen taustalla on Master- koulutuksessa keskeisesti esillä. Kokonaan uutena asiana opit keinoja mallittaa hiljaista osaamista. Nimenomaan nämä mallittamisen taidot ovat koko NLP:n taustalla, ja niiden kautta NLP kehittyy jatkuvasti edelleen.

Suorituksena NLP Master Practitioner on samankaltainen kuin peruskurssi: Koulutukseen kuuluu 16 lähipäivää (7 viikonloppua), joissa pieniä alustuksia kuunnellen ja harjoituksia tehden saat itse kokeilemalla käyttöösi uusia näkökulmia ja ajatusmalleja. Erona peruskurssiin on, että jatkokurssilla mukana on enemmän omaa NLP-taitojen soveltamista sekä mallittamisen opiskelu. NLP Master Practitioneriin sisältyy myös lähipäivien ulkopuolella tehtävä mallitustehtävä. Se on käytännössä vapaasti valittava taito, josta olet kiinnostunut, ja jonka kurssilla opiskeltavien keinojen avulla rakennat osaamisen malliksi.

Kouluttaja: Henna Laukka, NLP Trainer ja NLP Master Coach. Sairaanhoitaja amk, KTM, johdon ja esimiesten työnohjaaja

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja, joita syvennetään:

  • miellejärjestelmiä, erottelutyylejä
  • omia mielen rakenteita, kuten aikakäsitystä, ankkureita, arvoja
  • kontaktin ja vuorovaikutuksen taitoja
  • uskomusten havaitsemista ja niihin vaikuttamista

Uutena opiskellaan hiljaisen osaamisen mallittamisesta

Koulutuspäivät:

Pe-Su 22.-24.9.2023
La-Su 14.-15.10.2023
La-Su 4.-5.10.2023
La-Su 25.-26.11.2023
La-Su 16.-17.12.2023
La-Su 13.-14.1.2024
Pe-Su 2.-4.2.2024

Hinta

Koko kurssi 1736 €/hlö (1400 € + alv 24 %). Huom! Early bird hinnoittelu ajoissa ilmoittautuneille! Hinta sisältää koulutuksen, kurssimateriaalin sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Koulutusmateriaali sisältää myös kirjan Yrityksen hiljainen osaaminen. Kehittämisen uusi taso (Toivonen & Asikainen). Hinta laskutetaan neljässä erässä á 434 € (350 € + alv 24 %). Ensimmäinen erä ilmoittautuessa ja loput kurssin kuluessa.

Koulutuspaikka: Linnankatu 17 A 7, 20100 Turku

Ilmoittautuminen, Early bird hinnat, lisätietoja ja koulutuksen käyneiden kokemuksia
https://www.koivulaukka.com/nlp-master-practitioner/
henna.laukka@koivulaukka.com
p. 050 555 7899